عایق الاستومری لوله ای

عایق الاستومری  لوله ای

عایق های حرارتی الاستومری   لوله ای  به صورت شاخه های 2 متری از سایز 6mmالی 114mm درضخامتهای ،9،13،19،25  تولید می شوند این عایق ها به دلیل ضریب هدایت گرمایی پایینی که دارند جهت عایقکاری لوله ها در سیستم های سرمایشی و گرمایشی در فضاهای بسته استفاده می شود.عایق های لوله ای مطابق با استانداردهای محیط زیست می باشد و از زنگ زدگی لوله های فلزی جلوگیری میکند.