@@edit

نوار درزگیر

@@description

انواع نوار درزگیر های عایق الاستومری

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A/

پس از اینکه عایق الاستومری نصب و اجرا می شود در هر سطحی که باشد لبه های عایق لب به لب هم قرار می گیرند و پس از مدتی این محل باعث نفوذ گرد و غبار، آب باران، برف، آلاینده هایی مثل گاز، بخار و یا مواد خورنده می شود. برای جلوگیری از این اتفاق و فرسوده نشدن عایق الاستومری از یک پوشش به نام نوار...

جستجو نتیجه ای نداشت.